Проблемите със стомаха влияят на настроението на жените