Може ли една жена вечно да попада на неправилни мъже?