Ние сме сираци, много страдахме, но добри хора ни помогнаха