Помощ, мъжът ми ме лъже!

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Излъгана, заблудена, измамена – така се чувс­тва всяка жена, хванала съпруга си в лъжа. От приказен принц той изведнъж се е превърнал в подобие на Пинокио и ако в началото тя е била изправена само пред невинно изопачаване на истината, то с времето рискува да се натъкне на много по-ужасяваща действителност (дъл­гове, хазарт, двойнствен живот, извънбрач­ни деца…). За да се справи със ситуацията, за жената е от изключително значение да избере подходящата тактика.

Незначителните измислици
Той си намира оправдания за какво ли не: „забравя“ да ви каже, че се е срещнал с приятели след работа, че е отишъл да посети майка си, или пък твърди, че са му откраднали пуловера, който впоследст­вие се оказва, че е загубил. Как да реагирате ли? Запи­тайте се дали причини като вашата непрестанна ревност и подозрителност не са го накарали да крие истината, само и само да си осигури спокойствие и да се избави от гнева ви? Ако това е така, трябва да се преборите най-напред със самата себе си и да разберете, че за партньора ви е изключително трудно да се справя с изблиците ви на ревност. Ето защо той пред­почита да спести истината и да я замести с някакво оп­равдание.

Патологичният лъжец
Той не ви казва истината за съществени неща. С почуда откривате, че любимият ви си има законна съпруга, след като ви е разказвал за самот­ния си ергенски живот, пре­ди да ви срещне. Или пък с времето разбирате, че мъжът ви има проблеми с алкохола или хазарта, че е затънал в дългове или има друга зави­симост. В началото отрича, после се оплита в лъжите си, признава си, обещава, че ще спре, че това няма да се пов­тори и в крайна сметка всич­ко започва отначало.

Ако изпаднете в подобна си­туация, бъдете реалистка. Не си давайте вид, че пробле­мът не съществува и че ако си затваряте очите за него, наистина ще изчезне. Бъде­те наясно, че ако мъжът ви няма желание да се справи с проблема си, вие също не ще можете да му помогнете. Но не изтъквайте това като при­чина да продължавате да го толерирате до безкрайност.

Поставете условията си
За да бъдете наясно с развоя и бъдещето на връзката ви, дайте си сметка докъде бихте могли да търпите създадена­та ситуация. След което зая­вете на партньора си вашите изисквания към него, както и задължителните според вас условия, за да продължавате да сте заедно. Дайте му шанс, ако ви помоли, но не се ос­тавяйте да бъдете оплетени в лъжи или напразни обещания. Не се впечатлявайте от молби за прошка, ако в последствие те не са подплатени от реални действия. Ако спътникът ви продължава да отрича оче­видното, замислете се дали не е по-добре да се разделите временно. Понякога това по­мага на другата страна да си даде сметка за сериозността на нещата. Ако наистина дър­жи на вас, партньорът ви ще направи всичко възможно, за да се промени. Ако не, значи е крайно време да престанете да се уповавате на напразни надежди и да вземете бъдеще­то си в свои ръце.

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар