Стефан Данаилов се бори с нов здравословен проблем