Култура на поведението – да бъдеш естествен

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Да бъдеш естествен — това означава да бъдеш такъв, какъвто си. За това са нужни честност и правдивост.

Част 1, част 2, част 3

Няма нищо по-пошло от лицемерието, превземките и преструвките. Често на младини за образец, кумир някои си избират някого, комуто искат да подражават, без да държат сметка за това, дали те подхождат по възраст, външност, темперамент на своя идеал. Например хората от средното поколение могат да разкажат колко подобия на Мадона можеха да се видят около нас, когато тя покори света.

Тези псевдомадони имитираха с абсолютна точност външността на знаменитата киноактриса — козметиката, прическата, облеклото, походката. Маскирайки се в чужди пера, те губеха своето собствено лице, естественост и изглеждаха като манекени. И сега могат да се срещнат седемнадесет-осемнадесетгодишни девойки, че и по-малки, които подражават на някого и се стараят да изглеждат „дами“.

Човекът с безупречни маниери независимо от възрастта е естествен и прост в общуването с околните, в разговора, в умението си да се облича и да се държи.

Младите девойки, които се мъчат да подражават на дами, изглеждат също така комично, както и възрастните жени, които се стараят да изглеждат наивни като девойки. Наивността е резултат от липсата на жизнен опит в съчетание със свойствената на младежта прямота. Наивният е естествен в своето поведение, защото той не знае за своята наивност. Този, който съзнателно подчертава своята наивност, действа неестествено и затова и отблъскващо.

Да бъдеш самият себе си, да бъдеш естествен в по¬ведението си, да притежаваш чувство за мярка — в това се крие истинската красота, точно това е добрият вкус.

„Любовта и кученцата се раждат слепи“ — казва шведската пословица. Стремежът на младежите да изглеждат по-възрастни често е резултат на сляпата любов на родителите към своите деца. Те не умеят навреме да обуздаят или да насочат своите деца.

Така например, както напоследък се оплакват учителите, в училищата има случаи, когато ученички от 7-8 клас, да не говорим за учениците от по-горните класове, не идват на тържества в училището, защото „няма какво да облекат“ — това означава, че за тази вечер не са им ушили нова рокля.

Онези родители, които от голяма любов към децата си изпълняват всичките им прищевки, заслужават осъждане и порицание. Те сами дават тласък на това, център на интересите на младежта да бъде всичко външно — облеклото, прическата, танцовата зала, сладкарницата; възпитават у тях предвзетост, самовлюбеност и преструвки.

Трудът е формирал човека и обществото. Затова критерий за ценността на човека е неговият труд, полезната дейност за благото на обществото. Не трябва да забравяме, че колкото по-висока е културата на човека, толкова по-естествен, прост и скромен е самият той, неговото поведение и отношение към околните.

 

Продължение…

 

Как да познаете некомпетентния мениджър?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар