Собствената ми сестра ми прави магии – как да й простя!?

Искам да споделя с вас своите преживява­ния, които ми причини род­ната ми сестра Нина. Хора­та казват, че след време всичко се връща на онзи, който е поискал да стори зло някому. Може и така да е, но тежко и на този, за когото е предназначена магията.

sestra magii

Сестра ми няколко пъти е ходила при ходжа. Каква е била целта й, само тя си знае. Това, което аз знам, е, че имаше последствия от тези нейни посещения. Дока­то съм жива, ще помня дата­та 20 декември 1996 г. Нина пристигна на гости. Попитах я дали ще празнува с нас Ко­леда, а тя каза, че е дошла за малко и ще се върне, за да посрещне празника у дома си. Същата вечер забелязах на прага празно стъклено шише. Почудих се откъде се е взело, но не го преместих. На сутринта същото шише беше пред вратата на стаята, в която беше сестра ми. Само че вече беше пълно с някак­ва течност. На обяд тя си за­мина за София, а от следва­щия ден започнаха бедите за мен и сина ми. Без причина бях уволнена от работа, а та­кава вече трудно се намира­ше. Хващах временно надом­но каквото и да е, само и само да имам средства и да оцелявам. Изведнъж синът ми започна да пие, стана не­рвен, избухлив, изпитваше към мен ненавист и омраза. Този кошмар продължи око­ло 5 години, но бедите не приключиха само с това. Една след друга започнаха да ме сполетяват болести. Лежах по болници, лекуваха ме, изследванията уж бяха добри, а аз изобщо не се чув­ствах добре. Сякаш нещо изцеждаше силите ми и изост­ряше нервите ми. В момен­та съм с хроничен колит и ревматоиден артрит. Всичко това е последица от злините, които моята сестра не се умори да върши. Казвам го така убедено, защото най-накрая успях да я разобли­ча и никога няма да й про­стя. Веднъж тя дойде у дома, пак уж на гости, а видях как отряза парче от моя дреха. Вече нямах съмнение – бях100% Сигурна, че за жалост виновна за всичко, което ме сполетя, е Нина. Тогава върнах лентата години назад. Спомних си, че всички съмни­телни вещи, които намирах­ме у дома, бяха свързани с нейните гостувания.

Хиляди пъти съм се питала защо тя пожела да ми съси­пе живота. С нищо не съм я предизвиквала, една обидна дума не съм й казала. Нина успя в своите деяния. Дали е щастлива от това? Или в гла­вата й се въртят нови идеи? Страхувам се от нея. Не знам дали е магия или лоша енер­гия, но действа. Тя самата беше казала на майка ми, че зет й намерил много силен ходжа. Мисля си какво сърце може да носи човек, за да стигне дотам, че да не жали средства, за да постигне сво­ето желание. А какво е то? Да виждаш как сестра ти се съсипва здравословно и фи­нансово. Да гледаш резулта­та от злините си и да си до­волна от нещастията на най-близките си хора. Това не го пожелавам на никого.

За мен не остава нищо друго, освен да се моля на Господ да ни спаси и запа­зи. А на Нина никога няма да простя.

Елена, Петрич

 

Самет ходжа: „Поръсете дома си с шербет, за да го защитите“

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

1 коментар

  1. Какво да кажа при нас мене и маика ми сьщото чудо стана правеха ни маги какви хора има на този свят

Добавете коментар