Краставиците били най-силната виагра!?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

krastavica viagra

Дойде време за обяд. Поканих колегата Тодор да хапнем заедно в заведението отсреща.

Аз съм на диета – отсече той. -Върви сама.

Ха – учудих се, – каква диета?! Та ти и без друго приличаш на чироз!

–    Аз си знам… – изпъшка той. Тодор продължи с диетата и

видимо слабееше все повече. Вече наистина нямаше накъде! Затова реших да му помота ня­как и го попитах с какво се храни.

–    Само с краставици – изтърси той. – Ям много краставици.

–    И защо?

–    Защото жена ми така настоя­ва. Всеки ден ходи на пазара и ми носи пресни краставици, купени от производител. Ям ги под нейн контрол.

Стори ми се много странно. Идеята с краставиците не беше лоша, но много скоро самият То­дор щеше да заприлича на спаружена краставица. Реших да се срещна с жена му – вярно, беше украинка, сигурно знаеше някак­ва супер тайна. Трябваше да изяс­ня тази странна страст.

Валя ме прие в хола си и спо­койно изслуша опасенията ми за Тодор.

–    Дора – каза тя с широка ус­мивка, – нали знаеш, ние, украинките, сме страстни жени. На­всякъде ни признават това.

–    Е, и аз съм чувала.

И аз съм такава – изрече гор­до Валя. – Искам два пъти секс в денонощието.

Тогава защо мъжът ти не се храни като хората, а само ръфа някакви краставици?

–    Защото те са като виагра! -Така ли!?

–    Даа… Каза ми го специалист в тази област.

–    И кой е той?

Валя ме щипна по бузата:

–    Твоят мъж, скъпа, твоят мъж. Той заяви, че краставиците са супер горивото за секса!

Останах като гръмната. При­брах се у нас и се нахвърлих върху моя. Виках му: „Как си могъл така да се подиграваш с Валя?“, и го изпратих да оправи нещата с украинката.

След седмица Тодор взе да се усмихва, позаглади косъма, защото прекрати секс диетата с краставици. Не мога да кажа, че Валя беше доволна от развитието на събитията. Във всеки случай не се отказа да търси нова истинска виагра.

Дора

„Виагра” ви връща в играта

Спешна помощ за „загорели“ мъже

 

 

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар