Да, има и такива бащи, които не изоставят децата си след развода