Шоколадът е страст, заместваща всички други и също като тях погубваща!

промоции

За мен шоколадът е нещо свещено и когато про­изнасям думата шоколад, сякаш казвам някаква мантра. Само като я чуя, вече предусещам еуфорията, която ще предизвика у мен вкусът му.

Шоколад,

Като малка съм била злоядо дете. За да не умра от глад, майка и баба се прими­рили с това, че не могат да ме накарат да ям полезни храни и ме отгледали само с хляб и шоколад. За разнооб­разие баба ми ме прилъгва­ла да хапна някакви краси­во изглеждащи ефектни кре­мове като „Лебедово езеро“ или пък „Рилски езера“. Ле­бедите са топки от белтъчно-захарна пяна, плуващи в жълто езеро от мляко, сва­рено с жълтъци и захар. Дру­гият крем пък е с бити с го­рена захар белтъци, шприцо­вани върху гъст жълт крем и между тях насипани 5-6 виш­ни от сладко. Докато бях малка, се заглеждах в тях и ги хапвах, но все не ми дос­тигаше нещо. Исках си отно­во шоколадовия вкус, но не на крем какао, а на чистия, фин шоколад. Да, но всичко това беше доста калорично и аз започнах да пухкавея. Междувременно влязох в пу­бертета, после гимназия, колеж, времето на големите влюбвания. Интересно, чете за известно време замени­ха шоколада в моя живот, а и аз умишлено се въздържах от него.

След като се омъжих и родих първото си дете, ре­ших, че трябва от малко да го науча да обича плодове, зеленчуци, сирене, мляко, месо. Ала как да стане, като аз им се мусех? За съжале­ние и то беше злоядо като мен и порасна само със сладката бананова каша. Зъбките му обаче пострада­ха от тази нездравословна храна. Добре, че по-малка­та му сестричка ядеше всич­ко и не усетихме как порас­на. Не усетихме как порас­нах и аз, доизяждайки детските порцийки, вафлички, шоколадчета, кифлички и какво ли още не. Забелязва­ли ли сте, че на слабичките мамчета бебетата са огром­ни и все нещо дъвчат, а на пищните мамаши бебенцата са кльощавички и злояди, все едно, че майките изяж­дат храната им.

Когато със съпруга ми на­преднахме във възрастта и започнахме по-рядко да се гушкаме, неусетно смених любовната еуфория с още по-силна страст към шоко­лада. Купувам си различни видове от промоциите и все уж за последно – само да опитам. Крия ги по шкафо­ве, под маси, дори на бал­кона. Може някъде и да съм забравила някой. Между­временно след 22 години трудов стаж ме изритаха от любимата работа, затова сега съм принудена да се занимавам с отвратителни и унизителни неща за хора с основно образование, макар да съм с висше и да владея три езика, които май започнах да забра­вям… Добре, че има промо­ции, та търча от един мага­зин в друг. Постепенно това се превръща в смисъл на живота ми, в самоцел, самоубийствено е и, естестве­но, ме отдалечава от мъжа ми. Непрекъснато се при­теснявам да не намери опа­ковките от шоколадите и бонбоните, да не му дъхам на шоколад. Чудя се как да се оправдавам, че не сядам да вечерям с него или че не ям нито салати, нито плодо­ве. Само това ми липсваше – освен калориите от шоко­ладите да поемам и друга храна! Истината е, че не из­питвам необходимост от друго. Цял ден си предста­вям как преди да се е при­брал от работа съпругът ми, аз ще легна в семейното ложе, ще си отворя кутията с бонбони асорти и ще за­почна да ги дегустирам. Ес­тествено, на фона на някой турски или индийски сери­ал. Първо ще си гризна по малко от всеки вид. После ще започна от по-обикнове­ните и ще преминавам по­степенно към най-вкусните, докато лъсне дъното на ку­тията. Всяко парченце шо­колад или бонбон ще топя бавно в устата си, с присъщата за него наслада – точно между езика и неб­цето. Вече разтопен, шоко­ладът ще се разлива напра­во по жилите ми и кръво­носните съдове, ще нахлу­ва в жлезите и мозъчните ми клетки, докато… мъжът ми не се прибере. Тогава бързо ще прикрия следите и – ни шоколад яла, ни шо­колад мирисала.

Уж не съм глупава и съзна­вам как се убивам бавно, как не само старея, а и дебелея, ала не мога да спра. Не дай, Боже, мъжът ми на стари го­дини да ме изостави! Но това е страст, заместваща всички други и също като тях погубваща!

Сладострастницата

 

Шоколадът е перфектен за кожата!

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар