Научих тежък урок – устата да не говори, какво виждат очите!

С моята приятелка бяхме медицински сестри в поликли­никата в нашия град. Споделяхме си всички тайни, разчи­тахме една на друга и много се обичахме. Баща й беше лекар там, но всички го наричаха Мъжката пеперуда. Заслужаваше...