Имате ли чувство за хумор? А смеете ли се достатъчно?