Несправедливо е…скромните са осъдени да страдат!

Искам да се обърна с въпрос към вас. Да сте срещали разтропана жена, омъ­жена за ревнивец? Защото аз не съм!

Знам, че за­вистта е грях, но след като си го признавам, зна­чи го намалявам наполовина. А аз изпитвам това чувство към две много близки същества – приятел­ката си Снежи и колежката си Катерина. Смешното, по-скоро тъжното е, че не завиждам за богатство, дори материално съм по-добре от тях, а на свобо­дата, която съпрузите са им дали.

 

Със Снежи сме заедно от училище. Като приятелка е безценна – всеотдайна, дискретна, весела, никога не ме натоварва с пробле­ми, защото при нея таки­ва няма. Гледа света и хо­рата откъм светлата им страна, не се задълбоча­ва да анализира и да търси под вола теле, с ус­мивка мята зад гърба си всичко, което е дребно, тъпо, злобно и пр. Когато й споделя нещо разплака- на, тя намира начин да ме разсмее и да ме убеди, че точно за това пък изобщо не бива да се кахъря и да си развалям настроение­то. От ученичка си беше любовчийка, а в универси­тета сменяше гаджетата като носни кърпички, дори половин година изкара любов и с един доцент, докато си вземе изпита. После го разкара, но еле­гантно, по своя метод, който тя нарича оптими­стична раздяла,,. С всич­ките си бивши остана при­ятелка и те продължаваха да я обожават години след като ги напускаше. Омъжи се за много свестен човек, който я носи на ръце – ин­женер, интелигентен, от сой, има и собствен биз­нес. Вярно е, че тя е лъчезарна и ръси усмивки и настроение около себе си, но като домакиня хич я няма. Дамян обаче изоб­що не се впечатлява от това, наел е жена, която се грижи за дома им от самото начало, тя отгледа и дъщеря им от родилния дом, докато порасне. А Снежи открай време си ходи по женски партита и не й пука кога ще се при­бере. Дамян не я чака, ляга си да спи, а на дру­гия ден не вдига скандали къде и с кого е била. Тя сама му разказва как е минал купонът, а той е до­волен, че жена му е била щастлива. Тя също не му връзва кусури, когато иг­рае бридж с приятели, но неговите развлечения са капка в морето в сравне­ние с нейните. Инак не е мързелива, занимава се с компютърен дизайн и мно­го я ценят във фирмата. Но слугинажа в домакинство­то, както тя казва, го мра­зи по рождение.

Това, че й завиждам, не значи, че я мразя. Напро­тив – много я обичам, но като сравнявам ада, в който живея, без да ис­кам, се поддавам. Веднъж, много отдавна, я попитах дали точно такъв мъж като Дамян си е търсила, та толкова гад­жета смени? А тя, смеей­ки се, ми отвърна: „Глупо­сти, съдбата си знае ра­ботата, събира противо­положностите, за да е нормален светът. Затова ми го изпречи на пътя. Как си представяш се­мейството ми, ако и той беше хохавелник като мен!?! Дамян ми има пълно доверие, знае, че съм се находила, преди да се омъжа, и никога не бих му изневерила. Зато­ва ми е дал пълна свобо­да, сигурен е, че няма да злоупотребя. А това ме задължава, честна дума, трогва ме и ме кара да го обичам повече.“

Другата, на която завиждам, е Катерина, колеж­ката ми. Не е толкова впе­чатляваща като Снежи, но е добър специалист, пер­фектна домакиня и майка, и верен приятел. Мога да й доверя най-съкровените си тайни и никога няма да чуя, че ме е предала. Само дето откакто работим за­едно, вече 10 години, не е останала без любовник. Поне за 7-8 души мога вед­нага да се сетя. Шапка й свалям на умението и сме­лостта да съчетава едно­то с другото. Веднъж, в от­кровение, я попитах зара­ди секса ли изневерява на мъжа си, а тя съвсем се­риозно ми каза, че просто се влюбвала – такава й била природата. И изжи­вявала всяка връзка, като че ли е за първи път. Може и да е права, защото щом се хване с някого, Катерина направо разцъфва и се подмладява. Твърди, че любовта я връхлитала като ураган, от който няма спасение. Веднъж само се опитала да възпре чув­ствата си, синът й имал здравословни проблеми, обаче самата тя се побо­ляла, почнала да ходи по доктори, които виждали, че отпада, но не можели да й поставят диагноза. Накрая попаднала на мно­го възрастен лекар, вече пенсиониран, който заме­ствал колеги при дежур­ства. Дълго я преглеждал човекът и накрая й казал: „Душата ти боледува, мила, а за това лекарства няма. Дай й онова, от кое­то си я лишила, само така ще се спасиш.,, И наисти­на се оправила, като изка­рала едногодишен роман с въпросния мъж. А съпругът й не е мухльо. Симпатичен, работлив и добър човек е. Катерина не го отрича, дори твърди, че го обича по свой си начин и за нищо на света не би се развела. От Коледа на­сам е луднала по един ко­лега – 10 г.  по-млад от нея. Той също е откачил. Как се оправят в семействата си двамата, не ми е ясно, но след работа ходят по кръчми, събота или неде­ля – в крайпътни хотелчета. Когато я питам не я ли е страх, тя се смее: „Един живот е, той си е мой и имам право да го изживея както на мен ми е добре. Къщата ми е оправена, близките ми – опрани и на­хранени, ако мъжът ми ме поиска, не му отказвам, не го наранявам. Както виж­даш, недоволни няма!,,

В такива моменти зави­стта ме задушава. Аз ни­кога не съм изневерила на съпруга си, вече 20 г. сме заедно. Но това не пречи да ме ревнува от всичко. Защо съм закъс­няла половин час, а аз се връщам с пълни торби от пазара, какво толкова съм говорила със сестра си, а тя гледа парализи­раната си свекърва от го­дини и аз съм й отдуш­никът, каква била тази нова блуза, за кого съм се докарвала… Простотии от този род, които ме обиждат и съсипват. След такова посрещане вкъщи ми се реве и не ми се зах­ваща домакинска работа. Никога не съм чула нежна дума или похвала, все едно съм длъжна да върша у дома всичко като робот. Последният скан­дал беше за 8-и март – не ме пусна да остана на тържеството във фирма­та, Той знаел в какъв бар­дак се превръщали служ­бите на тези запивки. А в същото време Катерина ка­зала на мъжа си, че ще празнуваме на Боровец, и се изнесоха с нейния още по обяд, на всичко отгоре и с преспиване.

Е, ако тази завист е грях, сигурно съм грешни­ца. Но не може да не ми е тъжно, че скромните като мен са осъдени цял живот да страдат.

 

Паолина, 42 г.

 

 

Колкото сме по-добри, толкова сме по-здрави!

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар