Женитбата ли променя страстта, или леглото прави съвместния живот ад?

Секс училище за семейни двойки:

 

Да анализираме брака и секса, да търсим отговор на въпроса женитбата ли проме­ня страстта, или леглото пра­ви съвместния живот добър или лош, е все едно да об­съждаме въпроса за кокошка­та и яйцето.

Някои специалисти смятат, че всеки брак минава през три етапа и това трябва да се знае от всеки, направил своя избор и решил да чуе Менделсон.

Първият етап продължава около три години или, в общи линии, докато се родят деца­та.

Статистиката показва, че доста новобрачни двойки след сватбата живеят известно вре­ме без деца. Този период е характерен с дълги нощи и луди забавления, страстите са бур­ни, сексът спокойно може да бъде без задръжки, а отдава­нето – без игрички и съвсем докрай. Това време трябва да се използва за укрепване на взаимното разбирателство и доверие на партньорите.

Вторият етап идва с децата и борбата между съпрузите

 „Кой да води бащина дружи­на“.

Този период е относител­но кратък и се смята за осно­вен в брачния живот на двой­ките. Повечето мъже и жени постигат съгласие за грижите, ангажиментите, отговорнос­тите и разпределението на най-важните задължения. Те избират как да живеят и как­ва цена да платят за този на­чин на живот. За този етап от семейното и сексуалното об­щуване са нужни любов, такт и търпение, защото той нала­га много работа, доста без­съници и лишения. Ако двой­ката не положи усилия да съхрани интимния си живот едновременно с материал­ния, семейството ще се раз­падне.

Третият етап някои наричат крайъгълен камък – децата на­пускат гнездото и съпрузите отново са сами.

Това е отлич­но време за нови приключе­ния, пътувания и изпълнение на дългогодишни фантазии и желания. Еротични също.

 

Семейните проблеми рушат имунитета

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар