Последните му думи бяха: „Исках да те видя, преди да умра!”