Използвайте меките бонбони маршмелоу като разделители на пръстите