Ако ви мъчи упорито безсъние…

Ако проблемите със съня продължават дълго време, обърнете се за помощ към лекар. Вероятно ще се наложат известни промени в настоящото ви лечение или ще ви бъде назначено друго – за стрес или депресия.

 

Близо половината пациен­ти, които посещават лекар заради проб­леми със съня, се връщат вкъщи с рецеп­та за сънотворни медикаменти. Но дори лекарствата с рецепта влияят само на симптомите, а не на причината и много от тях водят до сънливост на следващия ден, а оплаквания се връщат при прекра­тяване на приема.

Най-често предписваните лекарства за безсъние са бензодиазепините – хип­нотични средства, които потискат възбудимостта на нервните клетки (неврони­те). Най-разпространените са диазепам, лоразепам и оксазепам. След няколко седмици употреба обаче може да се стиг­не до привикване към някои от тези ле­карства, което налага увеличаване на до­зата, за да се постигне същият ефект.

Бензодиазепините могат опасно да си взаимодействат с алкохол, а когато се приемат с лекарството за язва циметидин (тагамет), могат да предизвикат странични ефекти. Бензодиазепините с бавно освобождаване като диазепам, флуразепам и хлордиазепоксид могат да останат в организма на по-възрастните хора с дни и по възможност трябва да бъ­дат избягвани.

Към тези медикаменти може да се раз­вие зависимост, а при спирането им е възможно да имате нужда от помощ, за да преодолеете симптомите, подобни на абстиненция. Колкото по-дълго ги прие­мате, толкова по-силно изявени ще бъдат тези оплаквания.

За предпочитане е да не използвате подобни медикаменти ежедневно или за по-дълго от четири седмици. Оптимал­ният вариант е да приемате по една таб­летка на всеки два или три дни, за да прекъснете веригата на безсънните но­щи и да избегнете развитието на зависи­мост. Преустановяването на приема става без проблеми, при положение че той не е продължавал повече от четири седмици.

За разлика от горепосочените лекар­ства, новооткритият медикамент залеплон не е от групата на бензодиазепи­ните и не причинява сънливост на след­ващия ден, при положение че го прие­мете поне четири часа преди времето, ко­гато трябва да се събудите.

Според някои източници лекарството може да се приема без никакви рискове в продължение на една година. Освен това липсват симптоми на абстиненция след преустановяването на приема. Обсъдете тези предимства с лекаря си.

Антидепресантите също често се из­писват при безсъние, предизвикано от депресия. При тях рискът от развитие на зависимост е по-малък в сравнение с кла­сическите сънотворни медикаменти.

 

Специалистите съветват:

Ако ви мъчи безсъние и страдате от болки във врата и раменете, сменете възглавницата си. Биомагнитната възглавница BIOMAGNETIC POWER, е идеално решение на проблемите със съня. Тя е антиалергична и анатомична, за удобство на главата и гръбнака.

 

Как да се справим с умората и безсънието?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар