По какъв начин да проверим паметта си ?

Отговорете на въпросите, използвайки четирите варианта:

никога – 0 точки; рядко – 1 точ­ка; понякога – 2 точки; често – 3 точки.

 1. Случвало ли ви се е да забра­вите фамилията или името на човек, с когото често общувате (ваш познат например)?
 2. Трудно ли ви е да просле­дявате действието на филм, на телевизионно предаване или на книга заради това, че забравяте какво се е случило в началото?
 3. Случвало ли ви се е, влизайки например в кухнята, да се мъчите и напъвате да си спомните за какво сте влезли в нея?
 4. Случвало ли ви се е да за­бравите важни за вас планирани задачи, например да си платите
 5. сметката за тока?
 6. Затруднява ли ви това да си спомните номерата на телефони, които постоянно ползвате?
 7. Трудно ли Ви е да си спомни­те какво се е случило вчера?
 8. Случвало ли ви се е да се за­блудите в познато място?
 9. Трудно ли ви е да си спомни­те къде сте оставили една или друга вещ?
 10. Случвало ли ви се е да заба­вите дали сте изключили котлона или ютията; дали сте затворили входната врата, излизайки от къщи?
 11. Трудно ли ви е да си спом­ните имена на популярни хора или наименования-на известни места?
 12. Принудени ли сте да си записвате, защото не можете да разчитате на паметта си? Трудно ли ви е да запомняте нови рецепти, адреси, телефони?
 13. Губите ли нещата си?
 14. Случвало ли ви се е да забра­вите нещо, което току-що са ви съобщили?

РЕЗУЛТАТИТЕ:

 • От 0 до 7 точки – вие имате пре­възходна памет, за която може да ви завидят.
 • От 8 до 15 точки – следва да започне­те да тренирате паметта си. Ще ви помогнат кръстословици, заучаване на стихове, логически задачи.
 • Над 15 точки – вашата памет се намира в плачевно състояние. Няма да е излишно да се посъветвате със специалист.

 

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар