Жените мислят по-интуитивно

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Мозъкът на мъжете u жените организира спомените по различен начин. Жените мислят основно с фронтални­те части от мозъка си. А те отговарят не толкова за логиката, колкото за интуиция­та и емоциите. Затова жените по-добре за­помнят всичко, което е предизвикало някакви чувства у тях. Мъжете при запомняне включ­ват логиката. Те имат шест пъти повече сиво вещество, отговаря­що за интелекта. А спомените им се фор­мират най-напред в аналитичните центро­ве. Затова тяхната па­мет по-лесно усвоява цифри и схеми.

И още нещо инте­ресно: художниците, артистите, писатели­те и прочее творчески личности по принцип развиват женски, асо­циативен тип памет и помнят емоциите, цветовете, ароматите.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар