Мъжът след 30 години…Как да разпознаем болната простата?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Какви са симптомите на рака на простатата?

Ангел Георгиев – Казанлък

Всички мъже трябва да знаят, че рискът от развитието на рак на простатата нара­ства с напредване на възрастта. Заболява­нето е изключително рядко под 40 години и честотата му нара­ства с напредване на възрастта – от 29% в шестото десетилетие до над 75% – в осмото. Смята се, че 80% от мъжете над 80 години имат рак на проста­тата. В допълнение ще наблегнем и на друг важен рисков фактор – фамилната обремененост. Родственик с това заболяване тряб­ва допълнително да уве­личи бдителността, защото наличието на баща или брат с рак на простатата увеличава риска 2-3 пъти.

Ракът на простата­та е коварна болест. Характерно е неговото бавно и подмолно разви­тие, без почти никаква или слаба, неспецифич­на симптоматика. В ранните стадии, кога­то болестта е лечима, най-често пациентите нямат оплаквания, а когато ги има, те са много слаби и незначи­телни, и много често наподобяват симпто­мите на доброкачест­вената простатна хи-перплазия. Ето защо много често мъжете не им обръщат внимание и понякога дори прибяг­ват към самолечение, като само малка част от тях се консултират с лекар. Откриването на болестта единстве­но в тези ранни стадии дава шанс за излеку­ване. Защото когато симптомите се появят или засилят – често вече е късно. Мъжете трябва да знаят, че ракът на простатата е социалнозначимо за­боляване. Той се лекува, но само ако е диагно­стициран навреме.

От преглед при спе­циалист веднъж годиш­но се нуждаят всички мъже над 50-годишна възраст, независимо от това дали имат или нямат оплаквания.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар