Вижте съветите на най-добрите бракоразводни адвокати

Един развод в духа на отзивчи­востта и липсата на съперничество не само ще ви спести огромно количество стрес, но и много пари.   Говорете с брачен консултант и след това с адвокат Недейте просто да приемате, че всичко...

Как да намалите болката, когато раздялата е неизбежна?

Разделете се приятелски За много хора разводът е борба, в която съпрузи­те са в ожесточена битка кой да упраж­нява родителските права, как да се уре­дят финансовите въпроси, кой да задър­жи подаръците от сватбата и на...

Как да процедирате ако попаднете на дефектна стока?

  Дефектни стоки? Използвайте правата си максимално По закон всички стоки, продавани в магазините, трябва да са със задоволително каче­ство, годни за употреба и да отговарят на направеното описание – ако това не е...

Това, което не знаете за данък наследство

Не са много хората, които осъзнават – докато не се сблъскат с проблема – че ако имотът е обект на данък наследство (ДН), данъкът трябва да се плати, преди бенефициентите да получат имуществото. Още повече, ДН трябва да...

Дефектни стоки? Използвайте правата си максимално!

Запознайте се с правата си В наши дни не е необходимо да имате правно образование или достъп до библиотека­та на Правния факултет на Софийския университет, за да проверите каква е по­зицията ви в повечето случаи. Често...

4 начина да се защитите от кражба на самоличност

Пазете своя ЕГН Бъдете много пред­пазливи на кого давате своя ЕГН, тъй ка­то това е чист подарък за крадците на са­моличност. Затова избирайте с кого го споделяте. Обикновено ви трябва за не­ща, свързани с работата или данъците....

6 тайни за безценна помощ при правни проблеми

1.      Проверете застрахователните си полици Хората не осъзнават, че правна­та защита често е включена в редовната имуществена или автомобилна застра­ховка. Документите за полицата ви съ­държат информация какво точно...

Как да прецените дали един адвокат е добър?

Не е лесно да установите какви точно са уменията на потенциалния правен съветник. Интуицията и позна­ването на човешкия характер помагат, но ако предва­рително си подготвите ключови въпроси ще имате по-голям успех. Трябва...