С ново име в името на любовта

Мъжът, когото обичаш, ти е предложил и сега си на седмото небе от щастие. Изведнъж обаче, измежду пробите на сватбени рокли, халки, огледите на ресторанти, дегустациите на торти и т.н., се сещаш, че по правило със смяната на семейния статус върви и смяната на фамилията. Ами ако на теб тази промяна не ти харесва?

 

За някои жени най-трудният избор преди сват­бата не е какъв да е моделът на роклята им или каква да е украсата на тортата, а дали да при­емат фамилията на бъдещия си съпруг или да останат с моминското си име. По времето на майките ни този въпрос изобщо не е съществу­вал, било е ясно, че жената взима името на съпруга си, точка. Днес тези традиции вече са с отдавна изтекъл срок на годност. Живеем във време, в което гледката булка с черна рокля и младоженец с кецове вече не ни изненадва; шаферката може да бъде собствената ти дъщеря; ако решиш, можеш да кажеш „Да“ на суша, по и под вода и дори във въздуха. Защо тогава, след като традициите вече не са това, което бяха, трябва да приемаш фамилията на съпруга си след брака, ако не си сигурна, че я искаш?

Тире или не?

Според проучване на Университета в Индиана, причината жените да запазват фамилията си, е, че тя е символ на връзката им с тяхната иден­тичност. Затова да сменят името си за тях означава отчасти да предадат себе си. Изследва­нето сочи още, че еманципацията и все по-големият брой на разводите също подтикват жени­те през последните години да запазват фамил­ното си име по баща, вместо да приемат фами­лията на съпруга си.

Според друго изследване, на Института Тилбург в Холандия, тези жени са „по-независими, интелигентни, амбициозни и компетентни“ отколкото онези, които са приели фамилията на съпруга си или са избрали варианта с тиренцето. Авторите на това проучване са открили интересна връзка между образованието и склонността за смяна на фамилията с тази на съпруга. Според резултатите от изследването, колкото по-високообразована е жената, толкова по-мал­ко склонна е да смени фамилията си след брака. Например, при жените с магистърска степен, вероятността да запазят моминското си име е близо 3 пъти по-голяма в сравнение с тази при жените с образователна степен бакалавър.

 

Освен това изследването показва също, че при­емането на фамилното име на съпруга може да накара някои работодатели да гледат на жена­та като на по-малко амбициозна и по-фокусирана върху семейството. Също така жените, които носят фамилията на съпруга си могат да очак­ват по-ниска заплата и по-малко предложения за работа. С други думи, тези данни разкриват не­що, което ти сама си подозирала – жените, кои­то послушно приемат фамилиите на съпрузите си, подсъзнателно се приемат от другите като по-слаби, по-зависими и контролируеми.

По правилата

Не ни е нужна анкета, за да видим, че в България все още не е съвсем прието жената да остане с моминското си име след брака. Така, къде заради натиска от традицията, къде за да не обидят бъдещия си мъж и семейството му, къде за да си спестят евентуални клюки по свой адрес и кон­фликти по темата, жените у нас (изключваме тези, които доброволно взимат това решение) приемат името на съпрузите си някои напълно, а други частично – добавят го към моминското си име и го изписват с тире. По-голяма част от популярните личности също залагат на тради­цията: водещата Юлиана Дончева прие фамили­ята на съпруга си Станислав Недков – Стъки и ве­че е Юлиана Недкова, моделът Николета Лозано­ва след брака си с Валери Божинов стана г-жа Бо­жинова, Мис България 2000 Маги Вълчанова вече е Маги Георгиева и т.н. Списъкът с известните българки, които са избрали компромисния вари­ант с тиренцето е още по-дълъг – Мира Добрева – Торнева, Жени Калканджиева – Манова, Йоана Буковска – Давидова, Антоанета Добрева – Векилова (Нети)… Много са малко обаче онези, които са имали смелостта и непукизма да се обявят про­тив общоприетите норми и продължават да носят моминските си имена като „омъжени же­ни“ и реши сама за себе си дали да последваш тра­дицията или да й се надсмееш.

 

Преди всичко

Дали да си останеш с фамилията, която си носи­ла през изминалата част от живота си, да отво­риш нова страница, като приемеш за своя фами­лията на бъдещия си съпруг или да избереш дъл­гата, но компромисна версия с тиренцето? Взи­мането на това решение не е лесно и във всички случаи ще включва вътрешна борба. Независимо какво име избереш, поговори за това с бъдещия си съпруг. Ако ти е трудно да вземеш решение, предупреди го още от началото, за да не остане впоследствие неприятно изненадан или наранен. Обсъди с него своите причини, заради които ис­каш да останеш с фамилията си по бащино име. И помни: Твоята идентичност не се изчерпва с фамилията, която носиш. Много жени, които взимат фамилията на съпрузите си, са далеч от традиционалистки. И обратното, не всяка же­на, която запазва моминското си име или комби­нация от двете, е заклета феминистка. Незави­симо каква ще бъде фамилията ти, ти си си ти – с всичките си принципи, навици и странности и едно име не може да промени това.

Няколко абсурдни причини да се омъжиш

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар