Колко нормално вземаш решения? – 6 „странни” неща, които са си съвсем нормални

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Колеблива, прибързана, интуитивна, рационална… Виж каква е истината за теб!

1. Да НЕ разчиташ на интуицията си. Точ­но така – в никакъв случай! Доколкото ти е известно, все още няма никакви научни доказателства за наличието на такова нещо, пък и при­близително 40% от европей­ките твърдят, че не вярват в „съществуването на шес­то чувство“ и вземат всич­ките си решения на базата само на разумни доводи.

2. Да си по-обективна от тате, батко, гаджето и шефа. Невролозите са дока­зали, че жените използват и двете си мозъчни полукъл­ба при вземане на решение – това значи, че са по-пригодени да огледат дадена ситуа­ция всестранно и да търсят решение, задоволяващо всич­ки засегнати, докато мъже­те се стремят просто да разрешат проблема колкото се може по-бързо…

3. …и именно затова да си по-склонна да потър­сиш съвет. Над ¾ от дами­те на ръководни длъжности в немско проучване изтък­ват, че не се предоверяват на собствения си авто­ритет и предпочитат да потърсят експертно мнение, ако им се струва, че тяхна­та преценка не е достатъч­на за вземането на адекват­но решение.

4. Да знаеш как и колко можеш да спечелиш с трезвомислие. Икономическо изследване в САЩ открило, че жените имат много по-ясна преценка за собствени­те си възможности и воля­та да се съобразяват с тях. От експеримент, проведен в 35 000 домакинства, играещи на борсата, станало ясно, че жените търгуват по-рядко, но пък на сигурна печалба, докато мъжете губят по- често и по-големи суми. Най- интересното е, че женените мъже инвестирали по-разум­но от ергените!

5. Да оставяш някой друг да решава вместо теб. Психологически проучвания сочат, че едва 35% от мла­дите момичета са склон­ни да се разбунтуват сре­щу неприемливо родителс­ко решение относно бъдеще­то им. Почти същият про­цент пълнолетни жени оби­чайно следват решенията на друг авторитет в живо­та си – най-често съпруг или партньор.

6. Да решаваш демок­ратично. Учени от Калифорнийския техничес­ки университет твърдят, че жените предпочитат решения, при които всички засегнати се чувстват спра­ведливо третирани и раз­брани, а мъжете имат със­тезателен подход и взе­мат решения, от които ще извлекат най-голяма лична печалба.

IV В. пр.хр. е епохата, в която за пър­ви път Аристотел обя­вява жените за по-интуи­тивния пол!

70% по-добре се справят жени­те в клинични тестове за справяне с много задачи и стратегическо планиране.

40 % от жените над 40 се самоопределят като „пре­калено колебливи“.

26% от жените под 30 се опре­делят като „склонни към необмислени решения“.

20 000 000 по-малко невронни връзки съдържа мостът между мозъчните полукълба (т.нар. корпус калосум) при мъжете.

 

 

Можеш да решиш проблемите си, докато спиш!

 

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар