Мантрата на процъфтяването активира мощна сила, която привлича пари