Испанският птичи грип: Установен е рядък случай на предаване на болестта на хора