Обред изчистване с огън: за един по-добър рестарт на живота