Как и защо трябва да се изчисти линията на кръвта?

Линията на кръвта, на рода обединява множество роднини с невидими връзки

И повечето родови проблеми се намират в енергетиката на кръвта. Вашият кръвен роднина присъства у вас.

ОПРЕДЕЛЕТЕ СВОЯТА ЛИНИЯ
НА КРЪВТА

Срещат се мъж и жена, обикват се и заживяват заедно. Но те още не са роднини. Щом обаче им се роди дете, те стават кръвни роднини – кръвта им се смесва в детето. Всички роднини на родителите също влияят върху линията на кръвта на детето. Чрез детето роднините на мъжа влияят на енергетиката в кръвта на жената. И обратно. Затова не бива да се мразят роднините на партньора – тази ненавист ще засегне детето и в кръвта му ще настъпи конфликт. Енергетиката на починалите кръвни роднини също се съхранява в кръвта.

Енергетиката на линията на кръвта работи по посока на миналото и бъдещето, изцелявайки по линията на времето напред и назад.

ЕНЕРГЕТИЧНА НАСТРОЙКА -I ЧАСТ

Преди енергийното изчистване на линията на кръвта установете за себе си своите кръвни роднини.

Ще ви е необходим минералът хематит. Като вещество, способно да се намагнитва, вашата кръв привлича енергиите от вашите роднини. Магнитната енергия (хематитът) в камъка живее заедно с електрическата (кварца) в равновесие.

Разгледайте подробно камъка в детайли.

Почувствайте връзката си с него. След това затворете очи и си го представете. Вдишайте дълбоко и силно издишайте. Повторете няколко пъти. Продължете в обичайния си ритъм на дишане. Почувствайте притока на кръв в тялото си. Тя събира информация и я носи към сърцето.

Сърцето е органът на балансирането на любовта, мерило на божествената чистота. Издишайте дълбоко – от цялото си сърце. Представете си, че всички енергийни замърсявания излизат с дъха ви. Не се фокусирайте върху конкретни събития или роднини. Сега сте само вие и историята на вашия род. Кажете на глас: „Обичам! Прощавам! Изцелявам!“. Ако почувствате необходимост, повторете го.

ЕНЕРГЕТИЧНА НАСТРОЙКА -II ЧАСТ

Сега можете да внесете новата програма на рода. Ако той е голям, можете да започнете от най-близкия кръвен кръг. Определете най-близките си кръвни роднини. Вдишайте и издишайте дълбоко няколко пъти. Най-доброто и универсално намерение е любовта. Изговаряйте намерението си и издишвайте в кристала. Отново насочете вниманието си към кръвта в тялото си. Издишайте от цялото си сърце с думите: „Благодаря!“.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ СЛЕД КАТО НАПРАВИТЕ ИЗЧИСТВАНЕ НА ЛИНИЯТА НА КРЪВТА

Здравето – вашето и на вашите роднини, ще се подобри. Ще усетите благоразположение от страна на близките си. Ще се увеличи освободената енергия, която ще можете да използвате за творчество в живота си.

В началото вашите роднини могат почти едновременно да се сетят за вас. Това е показател, че равновесието започва да се променя и настройката работи. Поощрете се, похвалете се и избягвайте да изпадате в старите шаблони на реагиране по отношение на тях.

И нека родът ви процъфтява!

Източник: kristallosofija.ru

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар