Не, не са формите – какво първо забелязват момчетата при момичетата?