Колкото повече остарявам, толкова по-перверзна ставам!