Вярно куче чака седмица стопанина си пред болницата