Може ли да се освободим от негативната карма?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

За карма се говори, когато става дума за житейските закономерности. Това е причинно-следствен закон на Вселената


Според този закон всички действия на човека – добри и лоши, греховни и праведни, формират съдбата му в кръговрата на реинкарнациите.

ЗА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТТА

В будизма и повечето направления на индуизма се смята, че човек носи пълна отговорност за постъпките си – ако не в сегашното, то в бъдещите си въплъщения. Но кармичното въздаяние не е елементарна зависимост между постъпка и поощрение, „престъпление“ и „наказание“. Далеч не всяко благо или негативно действие оказват влияние върху съдбата в следващия живот. Те могат да бъдат неутрализирани от други мисли или постъпки.

Затова волята, нравственият избор и личната отговорност на всекиго от нас се равняват на
могъществото на предопределеността. Буда подчертава, че независимо че е невъзможно да се промени миналото, настоящето е пространство на свободната воля, където човек е способен да коригира бъдещето си, ръководейки се от правилото „Ще пожънеш това, което посееш сега“.

ИЗЦЕЛЕНИЕТО Е ВЪЗМОЖНО

Езотериците разделят кармата на индивидуална, родова, национална, расова и т.н. В някои традиции гуруто може да освободи своя ученик от натиска на негативната карма (във всеки случай – частично), поемайки товара й върху себе си. А добрият енерготерапевт, работейки с индивидуалната или родовата карма, може значително да промени мащаба на „изпратените“ от съдбата проблеми.

Например, ако жена е обречена на самота, може да се проведе корекция и в резултат тя да се сдобие със семейство, но не на младини, а доста по-късно. Ако на някого му е предначертано да изгуби имуществото си в огън, в резултат на работата на специалиста ще изгори не жилището, а само ютията. За професионалиста е реално да замени тежката травма, „предписана“ на рода, с по-лека – с навяхване или синина. Но корекцията ще е успешна само при условие че човек не обременява кармата си с нови постъпки, заеме се с изчистване, което ще му позволи в известна степен (а в някои случаи практически напълно) да се избави от товара на миналите въплъщения.

Всъщност, идеята за освобождаване от негативната карма е близка до идеята за духовното саморазвитие на човека, за стремежа му към самоусъвършенстване, за прехода на по-високо духовно ниво благодарение на промяна на отношението към себе си, към света, обстоятелствата, към другите. Освобождавайки се от зависимостите, страстите и користните намерения, човек се оказва на ново ниво: животът му се хармонизира, психиката и здравето попадат в равновесие, зависимостта от реакциите на околните и външните обстоятелства намалява. И тогава той постепенно излиза от обхвата на кармичния закон.

За да направите първата крачка, е достатъчно да положите малко усилия

Избавете се от стереотипа „зъб за зъб“
– престанете да отговаряте на злото със зло, умишлено или неволно. Потушавайте импулсите на отмъщението, завистта, алчността. Не само думите и постъпките, но дори емоциите влияят на кармата. Поставете си за цел да правите поне по една добра и безкористна постъпка на ден.

Не се измъчвайте и не се опитвайте да разберете как най-добре и бързо да се избавите от товара на миналото. Спокойното и дори повърхностно отношение към кармата, съчетано с искрена вяра в справедливостта на Висшите сили помага много повече от унилия само-анализ и безкрайното усложняване на ситуацията. Помнете, че към всяка житейска задача се прилагат различни варианти за решение. Така че не се тормозете с мисли за житейските тегоби, превратностите на съдбата и още повече с това, че не можете да направите нищо по въпроса.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар