Експертите са съгласни – това е ясен знак, че сте преминали Covid-19 и може да не сте знаели