Картофите лекуват много болести, но само ако се консумират правилно