Колкото по-адекватно реагираме на стрес, толкова по-популярни ставаме?