Прочистване със сол – премахване на отрицателната енергия