„Помощ! Събрахме се, но не знаем какво да правим!“