Експеримент: Богатите хора са по-егоистични от бедните