Самодисциплина и умение за планиране не винаги е достатъчно за привличане на парите