Подигравките в училище могат да причинят трайна емоционална вреда