След 5-тата година започнете да учите детето как трябва да се държи на масата