Емпатия – чувството, което се игнорира по време на пубертета