Брат ми каза, че съм „мръсна българка“, а сега е болен и трябва аз да се грижа за него