Случи се чудо: Андрей ми върна вярата, че имам право на човешка близост!