Хората сами избират дали да бъдат гении, или посредствени последователи