Човек, който се страхува от липсата на пари, най-често остава без пари