Разговорите за смъртта с детето трябва да са с думи прости, но искрени