Приятели или родители: баланс в отношенията е най-прекия път към добрата дисциплина