Трябва да избирам – голяма заплата в кофти колектив, или по-малка, но сред приятели