На 16 е трудно, но не и невъзможно да лекуваш разбито сърце