Колкото повече децата растат, толкова повече се задълбочават кризите между родителите